Menu

REGULAMIN

SALONU

 

1. Dokonanie zapisu na zabieg oznacza pełną akceptację regulaminu oraz wymienionych poniżej zasad.

2. Przy rezerwacji terminu na makijaż permanentny wymagana jest opłata (zadatek) w wysokości 300 zł, to jedyna forma rezerwacji terminu.

3. Na uregulowanie zadatku Klientka ma 2 dni od momentu zapisu. Jeśli tego nie zrobi, rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, a zarezerwowany dotychczas termin staje się dostępny dla innych Klientów.

4. Jeżeli zabieg odbędzie się, to jego cena pomniejszona jest o wartość zadatku.

5. Zadatek można uregulować przelewem na konto bankowe:  Ananti Sylwia Szymczak Permanent Artist & Trainer NR KONTA 94 2490 0005 0000 4500 7827 8268 , w tytule przelewu należy koniecznie wpisać swoje imię i nazwisko, datę oraz godzinę wizyty, nie wpisanie tych danych skutkuje niemożliwością zagwarantowania dostępności zarezerwowanego terminu, za względu na wydłużenie procesu rezerwacji.

6. Rezerwując termin proszę upewnić się, że nie ma żadnych przeciwwskazań do wykonania zabiegu, jeśli są jakieś wątpliwości odnośnie stanu zdrowia, przyjmowanych leków, itp., bardzo proszę o natychmiastowy kontakt ze mną, ponieważ niektóre z chorób lub zażywanych leków stanowią bezwzględne przeciwwskazanie do wykonania zabiegu pigmentacji, a przy niektórych z kolei należy odczekać odpowiedni czas od zaprzestania ich stosowania. Stawienie się na wizycie z ewidentnym przeciwwskazaniem do jego wykonania, skutkuje utratą zadatku.

KLIENT JEST ZOBOWIĄZANY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z CAŁĄ LISTĄ PRZECIWWSKAZAŃ DO ZABIEGU, ZNAJDUJĄCĄ SIĘ NA MOJEJ STRONIE INTERNETOWEJ W ZAKŁADCE: OFERTA – MAKIJAŻ PERMANENTNY!!!

7. Konsultacja dotycząca wykonania zabiegu makijażu permanentnego jest zawsze bezpłatna. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zabiegu umów się telefonicznie na bezpłatną konsultację.

8. Klientka ma prawo do zmiany terminu wizyty najpóźniej na 48h przed planowaną wizytą, rezygnacja z terminu w ostatniej chwili, skutkuje utratą wpłaconego zadatku. Rozumiem sytuacje wyjątkowe i przypadki losowe - należy je potwierdzić np. zwolnieniem lekarskim.

9. Każda z umówionych Klientek może raz przełożyć umówioną wcześniej wizytę, ważne aby zrobić to nie później niż 48h przed planowanym spotkaniem. W przeciwnym razie zadatek przepadnie.

10. Jeśli w trakcie oczekiwania na wyznaczony termin, stan zdrowia Klientki ulegnie zmianie i pogorszeniu, co w efekcie będzie uniemożliwiało przeprowadzenie zabiegu, wówczas zadatek takiej Pani jest zwracany, ale jedynie po okazaniu informacji o stanie zdrowia od lekarza prowadzącego.

11. W przypadku całkowitej rezygnacji Klientki z umówionego wcześniej zabiegu, zadatek przepada. Nie ma możliwości przeniesienia zadatku na inną osobę.

12. Klientki, które miały kiedykolwiek wykonywany makijaż permanentny na danym obszarze (nawet mało widoczny) są zobowiązane przy zapisie powiadomić o tym fakcie linergistkę, ponieważ zdarza się, że zabieg makijażu permanentnego powinien zostać poprzedzony usuwaniem śladów po starym, a to wymaga innego czasu oraz sprzętu. Klientki, które pojawią się na zabiegu ze starym, widocznym makijażem, nie informując wcześniej o tym fakcie linergistki, przez co przeprowadzenie zabiegu będzie niemożliwe, tracą zadatek. Zapisanie na kolejny zabieg możliwe będzie dopiero po wpłacie kolejnego zadatku.

13. Podczas zabiegu makijażu permanentnego wykonywany jest rysunek wstępny i wybierana jest odpowiednia metoda makijażu permanentnego. Rodzaj metody oraz pigmenty wybierane są przez linergistkę i dopasowane do naturalnej urody Klientki.

14. Decydując się na zabieg należy zapoznać się z pracami, stylem i techniką linergistki.

15. W skrajnych przypadkach Linergistka ma prawo do odmowy wykonania usługi, jeżeli oczekiwania Klientki co do kształtu i koloru są niezgodne z proponowaną wizualizacją.

16. W przypadku, gdy Klientka nie akceptuje zaproponowanego kształtu, metody i koloru pigmentu oraz decyduje o rezygnacji z pigmentacji podczas wizyty - zadatek nie jest zwracany.

17. Makijaż permanentny zmienia swoją intensywność w kolejnych miesiącach po zabiegu, dlatego do roku zaleca się wykonanie odświeżenia, którego koszt zgodnie z cennikiem to około 50% aktualnej ceny makijażu permanentnego. Korekta po upływie 1 roku do 2 lat to koszt - 100 zł od aktualnej ceny makijażu, a powyżej 2 lat to koszt 100% aktualnej ceny. Korekta odświeżenia to koszt 200zł. Bardzo proszę o umawianie wizyt na odświeżania makijaży stosunkowo wcześniej, biorąc pod uwagę czas oczekiwania na umówiona wizytę. Rabat dla stałych klientów (około 50%), przysługuje wyłącznie kiedy zabieg wykonywany jest przed upływem roku. W przypadku chęci przełożenia wcześniej umówionej wizyty na odświeżenie, należy wziąć pod uwagę, że kolejny wyznaczony termin może już nie obejmować rabat ok. -50%.

18. Korekty makijażu permanentnego po innych salonach są zawsze wyceniane indywidualnie i zwykle traktowane jako usługa wykonywana od początku + koszt usuwania laserem wyceniany jest indywidualnie.

19. Nie wykonuję pigmentacji na odpowiedzialność klienta.

20. WAŻNE!!! Widoczna asymetria brwi lub ust nie nadaje się do pigmentacji. Do tego przeznaczone są zabiegi medycyny estetycznej, aby wyrównać proporcje. Nie wykonuję zabiegów przy bardzo widocznych asymetriach!!!

21. Wszystkie ceny zabiegów podane w cenniku, dotyczą jednego zabiegu pigmentacji. Korekty są dodatkowo płatne, ich koszt do 3 miesięcy od pierwszego zabiegu wynosi 200zł, powyżej 3 miesięcy do pół roku 300zł, powyżej pół roku koszt takiej korekty liczony jest jak odświeżenie makijażu.

22. W przypadku wyboru Klientki w charakterze modelki, zobowiązana jest ona do wpłaty całości wymaganej kwoty, w ciągu 48h od rezerwacji terminu. W przypadku rezygnacji z zabiegu, kwota nie będzie zwracana.

23. Po wykonanym zabiegu pigmentacji (dotyczy przede wszystkim brwi), ustalana jest data kolejnej wizyty, czyli dopigmentowania, tzw. korekty. Zabieg ten należy opłacić w ciągu 48h od ustalenia jego terminu na podane wyżej konto, z dopiskiem: imię i nazwisko oraz data i godzina korekty.

24. W przypadku nie pojawienia się na ustalonej wizycie korekty, zadatek przepada. Koszt kolejnej wizyty wynosił będzie powyżej 3 – 6 miesięcy 300 zł, powyżej 6 miesięcy wizyta taka traktowana jest jak odświeżenie makijażu

25. W salonie można wykupić bon podarunkowy - jeżeli po jego wykupieniu okaże się, że dana osoba ma przeciwwskazania do wykonania zabiegu, wówczas pieniążki nie są zwracane i bon przepada. Nie ma możliwości przeniesienia bonu na inna osobę.

26. Na zabieg najlepiej przyjść bez osoby towarzyszącej, zależy mi na Waszym i moim skupieniu. Proszę także o wyciszenie telefonów, aby praca przebiegała spokojnie.

27. Bardzo proszę o punktualne stawianie się na umówione wizyty, spóźnienie się powyżej 15min, może skutkować odmówieniem wykonania zabiegu i utratą zadatku.

28. Zastrzegam sobie prawo do zmiany poszczególnych punktów regulaminu.

29. Zastrzegam sobie prawo do zmiany ustalonego wcześniej terminu wizyty po ustaleniu z Klientką innego, dogodnego dla obu stron.

* Korekta do roku dotyczy głównie makijażu permanentnego brwi, ponieważ pigment w innych częściach utrzymuje się dłużej w związku z tym np. usta po roku są wyraźnie zabarwione i nie wymagają korekty. Brwi natomiast znajdują się w strefie T, co skutkuje szybszym wypłukiwaniem barwnika..

Dane firmy:

Ananti Sylwia Szymczak Permanent Artist & Trainer
ul. Małopolska 27a
77-200 Miastko
Tel: 661 128 288
NIP: 911 184 38 06
REGON: 932 948 186

Procedura reklamacyjna:

1.Reklamacje dotyczące Konsument powinien kierować na adres Sprzedawcy w formie pisemnej. O wysłaniu zawiadomienia można także poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres mailowy: ananti.sylwiaszymczak@gmail.com

2.Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis zażaleń i żądanie Konsumenta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

3.Sprzedawca zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni.

4.Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania zgodnie z żądaniem Konsumenta.

 

Procedura odstąpienia od umowy:

1.Kosument na prawo odstąpić od umowy i zrezygnować ze skorzystania z zabiegu w umówionym terminie. Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana, a zarezerwowany dotychczas termin staje się dostępny dla innych Klientów.
Zadatek na poczet umowy nie zostaje zwracany

Opinie i

Komentarze

0
    0
    Koszyk
    Koszyk jest pustyPowrót do sklepu