Menu

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych (dalej: „ADO”) – “ANANTI” SYLWIA SZYMCZAK STUDIO KOSMETYKI ESTETYCZNEJ, Ul. MAŁOPOLSKA 27A, 77-200 Miastko, NIP: 9111843806, zawartych w formularzu kontaktowym w zakresie: imię, nazwisko, email, w celu wykonania makijażu permanentnego lub innego zabiegu kosmetycznego.

Wyrażona zgoda może zostać wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody może nastąpić drogą elektroniczna na adres mail: ananti_ske@wp.pl lub poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres siedziby “ANANTI” SYLWIA SZYMCZAK STUDIO KOSMETYKI ESTETYCZNEJ.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że: w każdej chwili mogę zażądać usunięcia moich danych osobowych z bazy “ANANTI” SYLWIA SZYMCZAK STUDIO KOSMETYKI ESTETYCZNEJ, poprzez wysłanie emaila, listu, sms, zawierającego stosowne żądanie na adres: ananti_ske@wp.pl “ANANTI” SYLWIA SZYMCZAK STUDIO KOSMETYKI ESTETYCZNEJ, Ul. MAŁOPOLSKA 27A, 77-200 Miastko ; mam prawo dostępu do treści swoich danych; podanie moich danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania usługi w tym salonie.